Downloadsachmienphi.com

Dược học cổ truyền

Dược học cổ truyền - Phạm Xuân Sinh
Dược học cổ truyền –

Dược học cổ truyền

Tác Giả: Phạm Xuân Sinh

Thể Loại: Y Học

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Loading...

Giới Thiệu Sách:

Dược học cổ truyền – Phạm Xuân Sinh

Phần 1. Đại cương
Chương 1. Sơ lược về sự hình thành nền y học cổ truyền
Chương 2. Một số học thuyết y học cổ truyền
Chương 3. Nguyên nhân bệnh và phương pháp chuẩn đoán
Chương 4. Bát cương, bát pháp
Chương 5. Phép tắc trị bệnh theo y học cổ truyền
Chương 6. Nội dung phương thuốc y học cổ truyền
Chương 7. Xã hội hóa y học cổ truyền
Phần 2. Thuốc cổ truyền
Chương 8. Đại cương về thuốc y học cổ truyền
Chương 9. Phân loại thuốc cổ truyền
Phần 3. Chế biến thuốc cổ truyền
Chương 10. Đại cương chế biến thuốc cổ truyền
Chương 11. Chế biến một số vị thuốc theo phương pháp cổ truyền
Bảng tóm tắt phương pháp chế biến một số vị thuốc


Sách Dược học cổ truyền – Tài liệu giảng dạy trong trường đại học dược . Chủ biên GSTS Phạm Xuân Sinh

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo