Downloadsachmienphi.com

Cái Chết Của Ba Người Lính Ngự Lâm

Cái Chết Của Ba Người Lính Ngự Lâm - Alexandre Dumas
Cái Chết Của Ba Người Lính Ngự Lâm –

Cái Chết Của Ba Người Lính Ngự Lâm

Tác Giả:

Thể Loại: Văn Học Nước Ngoài

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Cái Chết Của Ba Người Lính Ngự Lâm –

Ở “Cái Chết Của Ba Người Lính Ngự Lâm” bạn sẽ gặp nước Pháp với Louis XIV thời thanh niên, Hồng y Mazarin, các ông Fouquet, Cobert, gặp khung cảnh chính trị nước Anh có thể gọi là thời hậu – Crơmwell, và Artagnan, Athos được tác giả cho đóng vai trò quyết định trong hậu trường để Charles II trở lại ngôi vua nước Anh, Aramis chen vào chuyện nội cung, triều đình , bắt Louis IV bỏ vào ngục Bastille kinh khiếp.

Đọc “Cái Chết Của 3 Người Lính Ngự Lâm” – cũng như các tiểu thuyết lịch sử khác của A. Dumas, chúng ta bị cuốn hút theo câu chuyện với những màn đối thoại huênh hoang một cách dễ dung thứ, dáng tinh ranh thật ý nhị, với những tình tiết có vẻ vô lý mà không xa sự thực từ những con người ở địa vị thấp mà tầm vóc cao, tất cả khiến chúng ta như đang bước trên đường lịch sử có bạn đường là ông A.Dumas tràn trề, tâm tính xuề xoà vui vẻ đã làm vui hàng triệu người trên thế giới cả gần một thế kỹ ruỡi nay.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo