Downloadsachmienphi.com

Cây độc ở Việt Nam

Cây độc ở Việt Nam - Trần Công Khánh
Cây độc ở Việt Nam –

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Cây độc ở Việt Nam –

Giới thiệu các cây độc thường gặp ở Việt Nam. Trong phần này, ngoài những cây độc mà ai cũng biết như ô đầu, lá ngón, mã tiền, ba đậu…còn giới thiệu nhiều cây độc khác đối với người và gia súc nhưng còn ít được chú ý như bồng bồng, dầu mè, hoa mõm chó… kẻ cả những cây trong vẫn dùng làm thuốc như bách bộ, cây quả giun…

Sách được chia làm 4 phần:

Phần 1: Đại cương về cây độc

Phần 2: Cây độc: gồm 97 cây. Tra cứu theo bảng tra cứu ở cuối sách

Phần 3: Nấm độc

Phần 4: Cây thuốc giải độc

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo