Downloadsachmienphi.com

Châm cứu học – Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam

Châm cứu học - Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam - Nhiều Tác Giả
học – Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam –

học – Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền

Tác Giả:

Thể Loại: Y Học

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

học – Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam –

Sách học (tập 1) là tài liệu học tập dành cho chuyên khoa y học cổ truyền (YHCT). Tài liệu học tập này không chỉ phục vụ cho các bác sĩ chuyên khoa châm cứu, chuyên khoa Đông y mà còn là tài liệu học tập quan trọng cho những học viên mong muốn tìm hiểu về Đông y ( nói chung) và châm cứu( nói riêng)

Sách được trình bày theo 3 chương:

– Chương 1: Học thuyết kinh lạc

– Chượng 2: Phương pháp hòa châm

– Chương 3: Phương pháp khác

Chương I: Đề cập đến toàn bộ học thuyết Kinh lạc của YHCT. Hoc thuyết kinh lạc là một trong nhưng lý thuyết cơ bản của YHCT nói chung và của châm cứu học nói riêng.

Nội dung của chương trình cung cấp cho các bạn học viên những kiến thức cơ bản, toàn diện về hệ thống kinh lạc, bao gồm:

– 12 kinh chính

– 12 kinh cân

– 12 kinh biệt

– Hệ thống biệt lạc

– Kỳ kinh bát mạch

Nội dung cảu 12 kinh thủy, do tính ứng dụng thực tế không nhiều, nên không được đề cập trong tài liệu học tập này.

Toàn bộ học thuyết Kinh lạc được soạn và trình bày trong một chương riêng nhằm mục đích:

+ Giúp cách bạn học viên dễ dàng đạt được mục tiêu học tập.

+ Hỗ trợ học thêm được việc tham khảo tài liệu, phát huy tính tích cực học tập của người học.

+Cung cấp thêm cho người học cái nhìn đầu đủ, toàn diện, đúng đắn về hệ kinh lạc, giúp học viên tránh được nhận

thức “ chưa đúng” về học thuyết Kinh lạc. Nói chung, các bạn học viên thường có suy nghĩ học thuyết Kinh lạc chỉ dành cho châm cứu học, cho những thầy thuốc điều trị bằng châm cứu và chỉ vận dụng học thuyết này khi phải điều trị và chăm sóc bệnh nhân bằng châm cứu mà thôi.

Chúng tôi mong rằng, qua việc học tập và tham khảo chương I, các bạn sinh viên, học viên sẽ thấy cụ thể hơn “hệ kinh lạc” không chỉ giới hạn trong châm cứu mà còn được vận dụng trong toàn bộ hoạt động YHCT từ chuẩn đóng đến điều trị. Như vậy các bạn sinh viên, học viên sẽ hiểu hơn câu nói sau trong kinh văn cổ: “ Ngừoi mới học Y (YHCT) phải học hệ kinh lạc…và người đã có hiểu biết về Y cũng phải học đên”.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo