Downloadsachmienphi.com

Thực hành châm cứu luận trị

Thực hành châm cứu luận trị - Trương Thìn
Thực hành luận trị –

Thực hành luận trị

Tác Giả:

Thể Loại: Y Học

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Thực hành luận trị –

Lý thuyết học, Đông y học nói chung, rất sâu sắc, thậm chí rất khó hiểu nếu chúng ta không gắn liền với thực tế công tác chuẩn đoán và điều trị.

Kinh nghiệm đã cho thấy, nếu chỉ nghiên cứu y học trong phạm vi lý thuyết thì có khi tranh luận với nhau mãi mà không tìm ra đâu là chân lý.

Do đó, chúng tôi nghĩ rằng cần tạo điều kiện cho những người mới học tập trước tiên đi vào thực tế chấn trị, để thấy rõ kết quả xảy ra, để yêu thích châm cứu, từ đó sẽ thành khẩn muốn đi sâu vào lý thuyết sau này.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo