Downloadsachmienphi.com

Chữa bệnh rối loạn tiền đình bằng phương pháp đông Y – Châm cứu

Chữa bệnh rối loạn tiền đình bằng phương pháp đông Y - Châm cứu - Hoàng Văn Vinh
Chữa bệnh rối loạn tiền đình bằng phương pháp đông Y – Châm cứu –

Chữa bệnh rối loạn tiền đình bằng phương pháp đông Y –

Tác Giả:

Thể Loại: Y Học

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Chữa bệnh rối loạn tiền đình bằng phương pháp đông Y – Châm cứu –

120 Trang​ Chứng rối loạn tiền đình, đông y gọi là Huyễn vựng là một chứng chứ không phải là một tên bệnh. Chúng Huyễn Vựng là đầu quay cuồng chuếnh choáng, mắt hoa đen xây sẩm- chứng này đời xưa đã chữa từ lâu, song nhiều người có nhiều lập luận khác nhau, người cho rằng hoả, người cho vì đờm, người cho vì hư….

Nay tác giả đem kinh nghiệm bản thân chữa trị, quy nạp cho có hệ thống, những điều nên theo, những thuyết nên bỏ, giúp cho người mới bước vào đời làm thuốc có phương hướng sẵn sàng đỡ phải mò kim đáy bể.

Hy vọng cuốn sách sẽ là một tài liệu quý báu cho độc giả.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo