Downloadsachmienphi.com

Châm cứu – Đại Học Y Hà Nội

Châm cứu - Đại Học Y Hà Nội - Nhiều Tác Giả
Châm cứu – Đại Học Y Hà Nội –

Châm cứu – Đại Học Y

Tác Giả: Nhiều Tác Giả

Thể Loại: Y Học

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Châm cứu – Đại Học Y Hà Nội – Nhiều Tác Giả

là một bộ phận quan trọng trong nền y học Đông phương nói chung và y học cổ truyền nói riêng. Từ hơn 4000 năm qua, đã trở thành một phương pháp phổ biến rộng rãi trong phòng và chữa bệnh cho nhân dân.

Kho tàng kiến thức về vô cùng phong phú từ hệ thống lý luận, đường kinh, huyệt vị, cơ chế tác dụng… đến cách phối hợp huyệt vị, các phương pháp châm cứu, cũng như kết hợp châm cứu với phương dược trong phòng và chữa một số chứng bệnh.

Để phục vụ cho việc đào tạo sau đại học cũng như nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu và tra cứu châm cứu, Khoa Y học cổ truyền đã biên soạn giáo trình về bao gồm những nội dung sau:

1. Lược khảo về trên Thế giới và Việt Nam.

2. Lý luận chung về châm cứu: học thuyết kinh lạc, huyệt vị, cơ chế tác dụng, kỹ thuật châm và cứu, các phương pháp và phương pháp châm khác từ xưa đến nay.

3. Ứng dụng và kết hợp châm cứu với một số cổ phương trong điều trị bệnh.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo