Downloadsachmienphi.com

Châm cứu sau đại học

Châm cứu sau đại học - Nguyễn Tài Thu
sau đại học – Thu

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

sau đại học – Thu

sau đại học có nội dung đi sâu giới thiệu những lí luận cơ bản, quan trọng, một cách tổng hợp để chỉ đạo lâm sàng châm cứu, đồng thời sách chỉ giới thiệu mấy hình thức châm (thủy châm, nhĩ châm, điện châm, châm tê) hữu hiệu nhất, phổ cập nhất hiện nay, với kỹ thuật châm và kinh nghiệm chữa các chứng đau và ứng dụng vào

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo