Downloadsachmienphi.com

Từ điển châm cứu

Từ điển châm cứu - Hoàng Duy Tân
Từ điển châm cứu –

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Từ điển châm cứu –

Trong quyển “cẩm nang ” của in năm 1972, số lượng hệt vị giới thiệu tuy khá nhiều nhưng cách lấy huyệt và hình vẽ chỉ dẫn vị trí huyệt lại chưa được rõ ràng, làm cho người đọc nhiều khi lúng túng, không biết xác định huyệt ở đâu cho đúng. Đến năm 1986, quyển “cẩm nang từ vựng ” của , tuy giới thiệu đến hơn 800 huyệt gồm cả các huyệt cũ và mới, tương đối khá rõ về cách lấy huyệt theo giải phẫu học nhưng còn nhiều thiếu sót, nhất là về hình ảnh đính kèm. 

Mãi cho đến năm 1988, quyển “danh từ huyệt vị châm cứu” của mới tương đối khá rõ trong cách trình bày và tham khảo. Tuy nhiên, môn vẫn không ngừng phát triển, nhiều huyệt mới đã được tìm ra…

Ngoài ra, châm cứu không chỉ có duy nhất phương pháp thể châm mà còn rất nhiều phương pháp châm khác được khám phá ra sau này như diện châm, đầu châm, nhĩ châm, thủ châm, tích châm, túc châm, tỵ châm, uyển lão châm, xích y châm… Những phương pháp châm này mới chỉ được giới thiệu riêng lẻ trong các sách chuyên đề hoặc các tạp chí chuyên sâu, khi tra cứu, phải tìm từng chuyên đề, gây trở ngại và mất nhiều thời gian cho người nghiên cứu.

Với hơn 5.910 phương huyệt trị liệu được khoảng 530 loại bệnh chứng, hy vọng rằng cuốn sách này sẽ đáp ứng được phần nào nhu cầu nghiên cứu, tham khảo về môn châm cứu.

– 361 huyệt của 14 đường kinh chính (gồm 309 huyệt của 12 kinh 52 huyệt của mạch Đốc và Nhâm)

– 449 huyệt Ngoài kinh (Kỳ huyệt)

– 221 huyệt mới (Tân huyệt)

– 26 huyệt của Diện châm

– 21 huyệt của Đầu châm

– 214 huyệt của Nhĩ châm

– 29 huyệt của Thủ châm

– 26 huyệt của Tích châm

– 32 huyệt của Túc châm

– 25 huyệt của Tỵ châm

– 18 huyệt của Uyển lõa châm

– 9 huyệt của Xích y châm.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo