Downloadsachmienphi.com

Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình – Phần Khảo Sát Xây Dựng

Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình - Phần Khảo Sát Xây Dựng - Nhiều Tác Giả
Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình – Phần Khảo Sát Xây Dựng –

Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình – Phần Khảo Sát Xây Dựng

Tác Giả:

Thể Loại: Kiến Trúc – Xây Dựng

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình – Phần Khảo Sát Xây Dựng –

Trình bày các quy định định mức dự toán các công tác khảo sát xây dựng. Hướng dẫn việc lập đơn giá khảo sát và quản lý chi phí khảo sát xây dựng. Ban hành kèm theo quyết định số 28/2005/QĐ-BXD ngày 10/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo