Downloadsachmienphi.com

Doanh Nhân Tự Học: Chủ Doanh Nghiệp Và Chức Năng Quản Lý Nguồn Nhân Lực

Doanh Nhân Tự Học: Chủ Doanh Nghiệp Và Chức Năng Quản Lý Nguồn Nhân Lực - Nhiều Tác Giả
Doanh Nhân Tự Học: Chủ Doanh Nghiệp Và Chức Năng Quản Lý Nguồn Nhân Lực –

Doanh Nhân Tự Học: Chủ Doanh Nghiệp Và Chức Năng Quản Lý Nguồn Nhân Lực

Tác Giả:

Thể Loại: Kinh Tế

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Loading...

Giới Thiệu Sách:

Doanh Nhân Tự Học: Chủ Doanh Nghiệp Và Chức Năng Quản Lý Nguồn Nhân Lực –

Trên thị trường ngày nay, các doanh nghiệp đang đứng trước thách thức phải tăng cường tối đa hiệu quả cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của mình. Điều này đòi hỏi phải có sự quan tâm tới chất lượng sản phẩm và dịch vụ, tới các phương thức tốt cũng như các quy trình nội bộ hiệu quả. Các doanh nghiệp hàng đầu thường cố gắng để tạo sự cân bằng giữa tính nhất quán và sự sáng tạo. Để đạt được mục tiêu này, họ dựa vào một trong những tài sản lớn nhất của mình – nguồn nhân lực. (trích Chủ doanh nghiệp và chức năng quản lý nguồn nhân lực)

Công tác quản lý nguồn nhân lực giúp tìm kiếm, phát triển và duy trì đội ngũ nhân viên và quản lý có chất lượng – những người tham gia tích cực vào sự của công ty. Các tổ chức trông mong vào các nhà chuyên môn về quản lý nguồn nhân lực giúp họ đạt hiệu quả và năng suất cao hơn với một số lượng hạn chế về lực lượng lao động. Đồng thời, việc tạo dựng những hành vi và thái độ tích cực trong đội ngũ nhân viên, sự tin tưởng của họ đối với công ty, tinh thần làm việc đồng đội, cũng như sử dụng các hệ thống thông tin, đang trở thành một trong các nhiệm vụ của quản lý nguồn nhân lực. Các nhà chuyên môn về quản lý nguồn nhân lực đang ngày càng mở rộng vai trò của mình trong việc đưa ra những tư vấn chiến lược cho ban lãnh đạo và các trưởng phòng/bộ phận. (trích Chủ doanh nghiệp và chức năng quản lý nguồn nhân lực)

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo