Downloadsachmienphi.com

Giúp Em Học Tốt Địa Lí 10

Giúp Em Học Tốt Địa Lí 10 - Nguyễn Minh Tuệ
Giúp Em Học Tốt Địa Lí 10 –

Giúp Em Học Tốt Địa Lí 10

Tác Giả:

Thể Loại: THPT, Lớp 10, Địa Lý

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Giúp Em Học Tốt Địa Lí 10 –

Cuốn sách được biên soạn theo chương trình sách giáo khoa địa lý 10 ban cơ sở giúp các em học từng bài và toàn bộ chương trình môn địa lý.

Mục lục

PHẦN MỘT. ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN

Chương I. Bản đồ

Chương II. Vũ trụ. Hệ quả các chuyển động trái đất.

Chương III. Cấu trúc của trái đất. Các quyển của lớp vỏ địa lí

Chương IV. Một số quy luật cuat lớp vỏ địa lí

PHẦN HAI. ĐỊA LÍ KINH TẾ – XÃ HỘI

Chương V. Địa lý dân cư

Chương VI. Cơ cấu nền kinh tế

Chương VII. Địa lí nông nghiệp

Chương VIII. Địa lí công nghiệp

Chương IX. Địa lí dịch vụ

Chương X. Môi trường và phát triển bền vững

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo