Downloadsachmienphi.com

Gương Hy Sinh

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Gương Hy Sinh –

Quyển Gương hi sinh giới thiệu tiểu sử mười nhà bác học hoặc phát minh Âu Mỹ. Những vị đó đều có công lớn với khoa học, đều làm thay đổi đời sống của chúng ta, đều nêu những tấm gương hi sinh cho cái Chân, đôi khi cả cho cái Mĩ nữa và đều coi thường vinh hoa phú quí mà đi tìm của mình trong hạnh phúc của nhân loại. Một vài nhà cũng có những tật nhỏ, nhưng chính vì vậy mà họ rất gần với chúng ta và tiểu sử của họ mới cảm động…

Mục lục

1- Isaac Newton

2- Louis Pasteur

3- Thomas A. Edison

4- John B. Dunlop

5- Ông bà Curie

6- Guglielmo Marconi

7- Rudolf Diesel

8- John L. Baird

9- Norbert Wiener

10- Ignace P. Semmelweis

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo