Downloadsachmienphi.com

Hệ thống thao tác sư phạm trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông trung học

Hệ thống thao tác sư phạm trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông trung học - Kiều Thế Hưng
Hệ thống thao tác sư phạm trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông trung học –

Hệ thống thao tác sư phạm trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông trung học

Tác Giả:

Thể Loại: THPT, Lớp 12, Lịch Sử, Sách Giáo Viên

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Hệ thống thao tác sư phạm trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông trung học –

MỤC LỤC

LỜI GIỚI THIỆU

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG THỨ NHẤT CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG THAO TÁC SƯ PHẠM TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ

I. Khái niệm về thao tác sư phạm.

II. Vị trí, ý nghĩa của việc xây dựng hệ thống các thao thác sư phạm trong dạy học lịch sử.

III. Những yêu cầu cơ bản của hệ thống thao tác sư phạm trong dạy học lịch sử.

IV. Các nhân tố cấu thành thao tác sư phạm trong dạy học Lịch sử.

V. Phân loại hệ thống thao tác sư phạm trong dạy học Lịch sử.

CHƯƠNG THỨ HAI PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG THAO TÁC SƯ PHẠM TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC

I. Thao tác sư phạm trong việc xác định mục đích yêu cầu và kiến thức cơ bản của bài lịch sử nội khóa.

II. Thao tác về sử dụng ngôn ngữ trong bài học lịch sử.

III. Hệ thống động tác sư phạm trong bài học lịch sử ở trường phổ thông trung học.

IV. Tổng hợp hệ thống thao tác sư phạm trong bài học lịch sử.

CHƯƠNG THỨ BA THAO SƯ PHẠM TỪ NHẬN THỨC ĐẾN THỰC TIỄN DẠY HỌC LỊCH SỬ

I. Các thao tác sư phạm trong một bài nội khóa.

II. Các thao tác sư phạm trong làm bài tập, kiểm tra.

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHỦ YẾU

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

Xem Theo Môn:
 • Tất Cả
 • Toán
 • Hóa
 • Sinh Học
 • Tiếng Anh
 • Ngữ Văn
 • Địa Lý
 • Lịch Sử
 • Giáo Dục Công Dân
 • Sách Giáo Khoa
 • Sách Giải Bài Tập
 • Văn Mẫu
Giáo Dục Quốc Phòng

Sách Giáo Khoa Giáo Dục Quốc Phòng – An Ninh 12

Sách Giáo Khoa Giáo Dục Quốc Phòng - An Ninh 12 - Nhiều Tác Giả Sách ...
Lớp 12

Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 12

Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 12 - Nhiều Tác Giả Sách Giáo Khoa Sinh Học ...
Lịch Sử

Sách Giáo Khoa Lịch Sử Lớp 12 Cơ Bản

Sách Giáo Khoa Lịch Sử Lớp 12 Cơ Bản - Nhiều Tác Giả Sách Giáo Khoa Lịch ...
Lớp 12

Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 12 Tập 2 Cơ Bản

Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 12 Tập 2 Cơ Bản - Nhiều Tác Giả Sách Giáo ...
Lớp 12

Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 12 Cơ Bản

Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 12 Cơ Bản - Nhiều Tác Giả Sách Giáo Khoa Tiếng ...
Giáo Dục Công Dân

Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân Lớp 12

Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân Lớp 12 - Nhiều Tác Giả Sách Giáo Khoa ...
Lớp 12

Sách Giáo Khoa Vật Lí Lớp 12 Cơ Bản

Sách Giáo Khoa Vật Lí Lớp 12 Cơ Bản - Nhiều Tác Giả Sách Giáo Khoa Vật ...
Địa Lý

Sách Giáo Khoa Địa Lí Lớp 12 Cơ Bản

Sách Giáo Khoa Địa Lí Lớp 12 Cơ Bản - Nhiều Tác Giả Sách Giáo Khoa Địa ...
Show next
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo