Downloadsachmienphi.com

Hoá Học Vô Cơ Tập 1 Các Nguyên Tố Phi Kim

Hoá Học Vô Cơ Tập 1 Các Nguyên Tố Phi Kim - Nguyễn Đức Vận
Hoá Học Vô Cơ Tập 1 Các Nguyên Tố Phi Kim – Nguyễn Đức Vận

Hoá Học Vô Cơ Tập 1 Các Nguyên Tố Phi Kim

Tác Giả: Nguyễn Đức Vận

Thể Loại: THPT, Lớp 12, Hóa Học

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Hoá Học Vô Cơ Tập 1 Các Nguyên Tố Phi Kim – Nguyễn Đức Vận

Sách gồm các chương sau:

Chương 1: Mở Đầu: Tổng quan về các nguyên tố phi kim

Chương 2:Hidro và các hợp chất hidrua

Chương 3: Oxi,Ozon, Các hợp chất H2O,H2O2 và các oxit

Chương 4:Các nguyên tố nhóm VIIIA:heli,neon,agon,kripton

Chương 5:Các nguyên tố nhóm VIIA:flo,clo,brom,iot, atatin

Chương 6: Các nguyên tố nhóm VIA: oxi, lưu huỳnh,selen,telu,poloni

Chương 7:Các nguyên tố nhóm VA:nitơ, photpho, asen,antimon, bitmut

Chương 8:Các nguyên tố nhóm IVA:Cacbon và silic

Chương 9:Các nguyên tố nhóm IIIA:Bo

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo