Downloadsachmienphi.com

Hơn Cả Tuyệt Vời

Hơn Cả Tuyệt Vời - Judith McNaught
Hơn Cả Tuyệt Vời –

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Hơn Cả Tuyệt Vời –

Bằng bút pháp điêu luyện và hình tượng nghệ thuật vô cùng sống động, các tác giả vừa thể hiện cái tôi chủ thể qua những cung bậc cảm nhận tinh tế, phong phú về cuộc đời, về nhân tình thế thái, vừa phản ánh những sự kiện, những tình huống, những lối sống… của con người trong khung cảnh xã hội, đồng thời cũng chuyển tại các thông điệp quan trọng đến với mọi người, giúp họ vượt lên trên tâm thế bình thường để hướng về những lý tượng cao đẹp

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo