Hướng Dẫn Học Và Giải Chi Tiết Bài Tập Vật Lý 12

Hướng Dẫn Học Và Giải Chi Tiết Bài Tập Vật Lý 12 - Nguyễn Phú Đồng
Hướng Dẫn Học Và Giải Chi Tiết Bài Tập Vật Lý 12 –

Hướng Dẫn Học Và Giải Chi Tiết Bài Tập Vật Lý 12

Tác Giả: Nguyễn Phú Đồng

Thể Loại: THPT, Lớp 12, Vật Lý

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.
Giới Thiệu Sách:

Hướng Dẫn Học Và Giải Chi Tiết Bài Tập Vật Lý 12 – Nguyễn Phú Đồng

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

Phần một HƯỚNG DẪN HỌC VÀ GIẢI BÀI TẬP

Chương 1. DAO ĐỘNG CƠ

Bài 1. Dao động điều hòa.

Bài 2. Con lắc lò xo.

Bài 3. Con lắc đơn.

Bài 4. Dao động tắt dần, dao động cưỡng bức.

Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số phương pháp giản đồ FRENEN.

Chương 2. SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM

Bài 1. Sóng cơ và sự truyền sóng cơ.

Bài 2. Giao thoa sóng.

Bài 3. Sóng dừng.

Bài 4. Đặc trưng Vật lí của âm.

Bài 5. Đặc trưng Sinh lí của âm.

Chương 3. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 1. Đại cương về dòng điện xoay chiều.

Bài 2. Các mạch điện xoay chiều.

Bài 3. Mạch có R, L và C mắc nối tiếp.

Bài 4. Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều hệ số công suất.

Bài 5. Truyền tải điện năng máy biến áp.

Bài 6. Máy phát điện xoay chiều.

Bài 7. Động cơ không đồng bộ ba pha.

Chương 4. DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

Bài 1. Mạch dao động.

Bài 2. Điện tự trường.

Bài 3. Sóng điện từ.

Bài 4. Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến.

Chương 5. SÓNG ÁNH SÁNG

Bài 1. Tán sắc ánh sáng.

Bài 2. Giao thoa ánh sáng.

Bài 3. Các loại quang phổ.

Bài 4. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại.

Bài 5. Tia X (Tia Rơn – Ghen)

Chương 6. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Bài 1. Hiện tượng quang điện, thuyết lượng tử ánh sáng.

Bài 2. Hiện tượng quang điện trong.

Bài 3. Hiện tượng quang – phát quang.

Bài 4. Mẫu nguyên tử Bo.

Bài 5. Sơ lược về Laze.

Chương 7. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Bài 1. Tính chất và cấu tạo hạt nhân.

Bài 2. Năng lượng liên kết của hạt nhân, phản ứng hạt nhân.

Bài 3. Phóng xạ.

Bài 4 – 5. Phản ứng phân hạch, phản ứng nhiệt hạch.

Chương 8. TỪ VI MÔ ĐẾN VĨ MÔ

Bài 1. Các hạt sơ cấp.

Bài 2. Cấu tạo vũ trụ.

Phần hai CÁC ĐỀ KIỂM TRA TỰ LUYỆN

· Đề kiểm tra học kì I.

· Đề kiểm tra học kì II.

· Đề thi tốt nghiệp THPT năm học 2008 – 2009.

· Đề thi tốt nghiệp THPT năm học 2009 – 2010.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Download Sách Hay
Logo