Downloadsachmienphi.com

Hướng dẫn sử dụng và giải toán trên máy tính Casio FX 570ES

Hướng dẫn sử dụng và giải toán trên máy tính Casio FX 570ES - Nguyễn Trường Chấn, Nguyễn Thế Thạch
Hướng dẫn sử dụng và Casio FX 570ES – Nguyễn Trường Chấn,

Hướng dẫn sử dụng và Casio FX 570ES

Tác Giả: Nguyễn Trường Chấn,

Thể Loại: THPT, Lớp 12, Toán

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Hướng dẫn sử dụng và Casio FX 570ES – Nguyễn Trường Chấn,

Tài liệu dành cho các học sinh khối lớp 10 – 11 – 12. Hướng dẫn một cách đầy đủ và chi tiết các chức năng của một Casio fx 570ES. Casio fx 570ES là một loại máy tính được dùng rộng rãi cho các học sinh Việt Nam. Loại máy tính phổ thông đương nhiên sẽ là loại mày được dùng cho kỳ thi THPT Quốc Gia.

Trích một số câu trong tài liệu:

“Hướng dẫn này chỉ dùng mục đích minh hoạ, đôi khi có khác đối với máy thực tế. Nôi dung này có thể thay đổi mà không cần báo trước. Trong bất kỳ trường hợp nào công ty CASIO sẽ không chịu trách nhiệm với ai về những tổn thất phát sinh bởi việc mua hoặc sử dụng sản phẩm và tài liệu này. Và hơn thế nữa, công ti CASIO sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại gì đối với việc sử dụng tài liệu này bởi một tên khác.”

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo