Downloadsachmienphi.com

Huyết chiến Bạch Đằng

Huyết chiến Bạch Đằng - Hoàng Quốc Hải
Huyết chiến Bạch Đằng –

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Huyết chiến Bạch Đằng –

Đây là cuốn thứ tư trong bộ Bão táp triều Trần của nhà văn . Tác phẩm viết về cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ ba của dân tộc ta, với mấu chốt là chiến thắng Bạch Đằng, bắt và giết được toàn bộ chỉ huy thủy quân giặc. Một chiến thắng thể hiện tài trí của đã tính toán được các yếu tố tự nhiên chuẩn xác để bẫy giặc đúng thời điểm cần thiết.

Nhà Trần có thể nói lên đến mức đỉnh cao ở thời với các thế hệ người tài nối tiếp nhau như các bậc lão thành như Trần Hưng Đạo, Trần Quang Khải; những tướng kinh nghiệm như Trần Nhật Duật, Trần Khánh Dư; các tướng trẻ như Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Khoái, Trần Đức Việp, Trương Hán Siêu… Với chiến thắng quân Nguyên Mông lần ba giúp đất nước ổn định và làm nền móng cho việc mở rộng cương thổ ở những triều vua sau.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo