Downloadsachmienphi.com

Khổng Tử

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Khổng Tử –

Đức Khổng Tử là một bậc hiền triết Trung Hoa, được dân tộc Trung Hoa tôn thờ. Suốt đời đi chu du các nước truyền bá học thuyết. Đem lại trật tự tôn ty cho một xã hội đầy chiến tranh loạn lạc, tạo đạo đức trong loài người…

Ông cũng là nhà luân lý , nhà chính trị và một sử gia.

Triết thuyết chính trị của ông được coi là quốc giáo liên tiếp trên hai ngàn năm, người đầu tiên mở trường tư thục dạy học. Một nhà hiền triết ảnh hưởng cả Đông Á, để lại cho đời tấm gương sáng ngời.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo