Downloadsachmienphi.com

Kinh dịch và hệ nhị phân

Kinh dịch và hệ nhị phân - Hoàng Tuấn
Kinh dịch và hệ nhị phân –

Kinh dịch và hệ nhị phân

Tác Giả:

Thể Loại: Tử Vi – Phong Thủy

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Kinh dịch và hệ nhị phân –

Kinh Dịch vốn là cuốn sách nền tảng của hệ tư tưởng các nước dùng chung chữ Hán cổ A Đông. Nó phát biểu một cách đầy đủ và rõ ràng nhất về quan và nhân sinh quan của người xưa. Muốn hay không muốn, nó đã để lại dấu ấn sâu đậm trong nền văn minh nông nghiệp của nhiều xã hội truyền thống vùng này suốt chiều dài hàng ngàn năm lịch sử. Trước ảnh hưởng to lớn của nền văn minh công nghiệp phương Tây, và nhất là từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay, do chiến tranh bảo vệ đất nước trong một thời gian dài, nhiều người trong chúng ta không được dịp tiếp xúc với Kinh Dịch. Ngày nay thì không phải chỉ ở những nước A Đông mới nghiên cứu lại Dịch, mà ở nhiều nước văn minh phương Tây cũng đang có trào lưu học lại các nền minh triết A Đông và họ tìm thấy trong Kinh Dịch nhiều điều mới lạ. Đối với chúng ta, nếu không hiểu gì về Dịch thì cũng không thể hiểu hết những gì là tinh hoa của nền văn hoá cổ. Nền văn hoá đó vừa huy hoàng vừa cổ kính, vừa cụ thể vừa thần bí bao trùm lên mọi mặt sinh hoạt của xã hội, từ luân lý đạo đức đến văn học nghệ thuật từ kiến trúc đình chùa các làng xã đến lăng mộ cung điện các triều vua, cho đến hay muôn vàn lễ hội đang được phục hưng, hết thảy đều thấm đượm màu sắc triết học Dịch cổ…

Cuốn sách Kinh Dịch Và Hệ Nhị Phân này gồm những nội dung chính sau: 

Phần I: Kinh Dịch và hệ nhị phân

Chương 1: Lược khảo về Kinh Dịch

Chương 2: Nội dung đại cương về Kinh Dịch

Chương 3: Kinh Dịch và hệ nhị phân

Chương 4: Mô hình của Dịch

Chương 5: Tiên Thiên Bát quái, một mô hình về không gian đẳng hương

Chương 6: Lạc Thư và Hậu Thiên Bát quái, một mô hình về cái “Dụng” của Dịch số

Chương 7: 64 quẻ trùng quái — 64 chữ số theo hệ nhị phân

Chương 8: Biến dịch của Tượng số Phần II: Nội dung cơ bản của Triết học Dịch

Chương 1: Quan niệm về thái cực

Chương 2: Quan niệm về biến dịch

Chương 3: Lý thuyết âm dương

Chương 4: Lý thuyết ngũ hành

Chương 5: Lý thuyết về tâm truyền và đạo trung dung

Chương 6: Quan niệm “con người là một nhỏ”

Phần III: Phần 64 quẻ dịch – Quái từ và Hào từ

Phần IV: Phần ứng dụng 64 quẻ dịch

Chương 1: Bói dịch: Nguyên tắc bói dịch, Các bước tiến hành và ý nghĩa dự báo từng nhóm quẻ Bát Thuần

Chương 2: Tính số Hà Lạc

Chương 3: Số tử vi

Phần Phụ lục: Lịch Tiết Khí 120 năm (Từ 1900 đến 2010) phục vụ việc tính số Hà Lạc

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo