Downloadsachmienphi.com

Lý thuyết tượng số

Lý thuyết tượng số - Hoàng Tuấn
Lý thuyết tượng số –

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Lý thuyết tượng số –

Một ứng dụng quan trọng của Dịch vốn được lưu hành rộng rãi trong dân gian, đó là môn tính số Hà Lạc, để đoán vận con người. Đây là một phương pháp xác xuất cổ được nghiên cứu rất công phu dựa trên lý thuyết “Tượng số” của Dịch học. Cổ nhân tin rằng, con người cũng như vạn vật đều phải tuân theo những quy luật biến dịch chung của Vũ Trụ, giống như các con số. Vì vậy có thể tìm hiểu vận mệnh đời người thông qua “Tượng Nhị Phân” của các con số. Còn các con số tuy sinh ra vô vàn nhưng về cơ bản chỉ có 10 số đếm mà thôi (gồm 5số sinh và 5 số thành) mà chúng ta đã khảo sát trong bảng Hà Đồ. Khi các con số biến chuyển để tạo ra cái “Dụng” của chúng, thì chúng tuân theo quy luật của “Lạc thư”. Các con số, dù có sinh ra bao nhiêu, cũng không thoát khỏi bốn phương tám hướng của không gian, cũng như không thể ra ngoài Vòng Không Thời Gian của các chu trình Giáp – Tý – Quý Hợi.

Có người đặt câu hỏi: “Có hàng tỷ người trên trái đất, vận mệnh của mỗi người một khác, mà lại chỉ bao gồm trong 64 quẻ Dịch hay nhiều lắm là trong nửa triệu là số Tử Vi, như vậy thì sẽ có hàng triệu người cùng chung một là số và số phận họ sẽ giống hệt nhau? Điều đó khó có thể chấp nhận?” Để trả lời câu hỏi đó, ta cần nêu ra một câu hỏi khác mà ai cũng nhận thấy là đúng: “Tại sao cũng có hàng tỷ người mà người ta lại chỉ phân ra làm hai loại đàn ông và đàn bà nhưng lại tuyệt đối đúng?” Lẽ nào số phận của một nửa số đàn ông hay một nửa số đàn bà trên toàn cầu lại giống hệt nhau! Hai loại đó đúng về mặt giới tính nhưng, nhưng không phải ai cùng giới là giống y hệt nhau. Rõ ràng đã quan niệm là một môn “phân loại học” thì nó có tiêu chí cả việc phân loại.

Tiêu chí ở đây là dựa theo hệ “Toạ độ Không – Thời – Gian” của từng “giờ, ngày, tháng,năm sinh” và những tính chất đặc trưng của Vũ Trụ (Trời Đất) đối với từng vị trí đi, mà người xưa gọi là “sao” tạo thành. Vậy, những “sao” này do chủ quan con người bày đặt ra hay có thực? Như trên đã đề cập đến “sao” chỉ là danh từ chỉ tính chất của vị trí đó, mà những tính chất này là hệ quả của sự hoạt hoá Hệ Can Chi theo Dịch lý tạo thành, cụ thể là theo “Âm Dương – Ngũ Hành”. Việc chia ra tới trên nửa triệu trường hợp là đã quá lớn, nhưng nó rất hợp lý vì cùng dựa trên sự định vị theo giờ sinh, nghĩa là những người sinh cùng một ngày, giờ, tháng, năm đều có chung một vị trí “Không – Thời – Gian “.

***

Mục lục:

Lời mở đầu

Phần I: Phép tính số Hà Lạc

A – Phương pháp lấy lá số Hà Lạc

Chuyển năm – tháng – ngày – giờ sinh theo Lịch Can Chi

Số của Can Chi theo Hà Đồ và Lạc Thư

Tìm quẻ Nguyệt Lệnh của tháng sinh

Tìm Tổng số Âm Dương của giờ, ngày, tháng, năm sinh

Tìm quả gốc: tức Quẻ Tiên Thiên hay Quả Bản Mệnh

Đánh giá Quả Tiên Thiên

Xác định nguyên đường của Quẻ Tiên Thiên theo giờ sinh

Tìm Quẻ Hậu Thiên hay Quẻ Biến

B – Phương pháp giải số Hà Lạc

Lý giải các Quẻ Tiên Thiên và Hậu Thiên

Xác định các Đại Vận quẻ Tiên Thiên Và Hậu Thiên

Xác định các Tiểu vận hay Niên vận

Cách giải đoán Quẻ Hà Lạc

Tóm tắt môn dự báo Hà Lạc

64 Quẻ Trùng Quái

Phần II: Phép tính số

Sơ lược lịch sử và nội dung môn

là phép định vị con người theo không gian Hà Lạc cổ

Những quan niệm cơ bản cần nắm vững

Trật tự tiến hành lấy một lá số

Ghi Đại Hạn, Tiểu Hạn và các sao lưu Hạn

Giải đoán một số lá Tử Vi, những điều cần chú ý

Đại cương về các Chính tinh trong cung Mệnh

Ba hệ thống sao quan trọng: Bác Sĩ – Thái Tuế – Tràng Sinh

Cát Hung, Sát tinh

Đôi dòng cuối sách

Tài liệu tham khảo

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo