Downloadsachmienphi.com

Lượng giác – Một số chuyên đề và ứng dụng – Tập 1

Lượng giác - Một số chuyên đề và ứng dụng - Tập 1 - Võ Anh Khoa, Hoàng Bá Minh
Lượng giác – Một số chuyên đề và ứng dụng – Tập 1 – Võ Anh Khoa,

Lượng giác – Một số chuyên đề và ứng dụng – Tập 1

Tác Giả: Võ Anh Khoa,

Thể Loại: THPT, Lớp 12, Toán

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Lượng giác – Một số chuyên đề và ứng dụng – Tập 1 – Võ Anh Khoa,

Tôi và bạn Hoàng Bá Minh (11A6 THPT Chuyên Nghĩa) có tổng hợp một bộ tài liệu Lượng Giác dành cho mọi học sinh trong khối THPT. Bộ tài liệu này gồm có 9 chương (5 chương chính và 4 chương phụ), nhằm tránh tình trạng gây nhàm chán cho người đọc khi tham khảo một lượng kiến thức khá nhiều chỉ trong một cuốn sách, chúng tôi chia bộ tài liệu này thành 3 tập :

Tập 1 (15/08/2011): BIẾN ĐỔI LƯỢNG GIÁC VÀ HỆ THỨC LƯỢNG (211 trang)

Tập 2 (28/11/2011): PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC (200 trang)

Tập 3 (01/10/2011): TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT, MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP LƯỢNG GIÁC HÓA (120 trang)

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo