Downloadsachmienphi.com

Luyện Kĩ Năng Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học Lớp 11

Luyện Kĩ Năng Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học Lớp 11 - Cù Thanh Toàn
Luyện Kĩ Năng Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học Lớp 11 –

Luyện Kĩ Năng Giải Nhanh Bài Tập

Tác Giả:

Thể Loại: THPT, Lớp 11, Hóa Học

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Luyện Kĩ Năng Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học Lớp 11 –

Nhằm xây dựng cho học sinh các kĩ năng cơ bản, cần thiết trong việc giải bài tập hóa học THPT, Rèn luyện kĩ năng giải nhanh bài tập hóa học trung học phổ thông – Hóa học 11 được biên soạn.

Sách gồm 8 chương:

Chương I: Sự điện li

Chương II: Nhóm nitơ

Chương III: Nhóm cacbon

Chương IV: Đại cương về hóa hữu cơ

Chương V: Hiđrocacbon no

Chương VI: Hiđrocacbon không no

Chương VII: Hiđrocacbon thơm – Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên

Chương VIII: Dẫn xuất halogen – ancol – phenol anđehit – xeton – axit caboxylic

Trong mỗi chương được trình bày:

A. Lý thuyết cơ bản

B. Bài tập tự luận

C. Bài tập có lời giải

D. Hướng dẫn giải bài tập

Mời bạn đón đọc.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo