Downloadsachmienphi.com

Luyện Kỹ Năng Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học 12

Luyện Kỹ Năng Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học 12 - Cù Thanh Toàn
Luyện Kỹ Năng Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học 12 –

Luyện Kỹ Năng Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học 12

Tác Giả:

Thể Loại: THPT, Lớp 12, Hóa Học

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Luyện Kỹ Năng Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học 12 –

MỤC LỤC

Chương I. Este – Lipit

Chương II. Cacbohiđrat

Chương III. Amin – Amino axit – Protein

Chương IV. Polime và vật liệu polime

Chương V. Đại cương về kim loại

Chương VI. Kim loại kiềm – Kim loại kiềm thổ và nhôm

Chương VII. Crom – Sắt – Đồng và một số kim loại khác

Chương VIII. Nhận biết một số chất vô cơ và chuẩn độ dung dịch

Chương IX. Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội và môi trường

Phụ Lục

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo