Downloadsachmienphi.com

Người Bán Hàng Vĩ Đại Nhất Thế Giới

Người Bán Hàng Vĩ Đại Nhất Thế Giới - Og Mandino
Người Vĩ Đại Nhất Thế Giới – Og Mandino

Người Vĩ Đại Nhất Thế Giới

Tác Giả: Og Mandino

Thể Loại: Kinh Tế

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Người Vĩ Đại Nhất Thế Giới – Og Mandino

Og Mandino đã tổng hợp tất cả nội dung của các sách về vào cuốn Người Vĩ Đại Nhất Thế Giới.

Không ai sẽ thất bại trong vai trò người bán hàng, nếu theo sát những nguyên tắc trong cuốn sách này và cũng không ai có thể trở thành vĩ đại trong nghề mà không có chúng. Bất cứ ai muốn bán bất cứ thứ gì thì phải đọc nó. Tất cả chúng ta đều là những người bán hàng, bất kể nghề nghiệp chúng ta là gì. Hơn tất cả, trước hết phải tự bán mình, để tìm được hạnh phúc cá nhân và tự do trong tư tưởng.

Nếu đọc kỹ và thấm nhuần nội dung cuốn sách này, nó sẽ giúp chúng ta trở thành “người bán hàng” tốt nhất.

Một vài suy nghĩ,

Tất cả chúng ta, ai cũng đều đang rao bán một thứ gì đó trong mọi lúc của cuộc sống. Là một tu sĩ, chúng ta đang rao bán niềm tin của chúng ta về thương đế. Là một nhà giáo, chúng ta đang rao bán kiến thức của mình về khoa học. Là một nhà chính trị, chúng ta đang rao bán chính kiến của mình về một xã hội. Và là một con người chúng ta đang rao bán tình yêu của chúng ta đối với mọi người quanh ta. Một ý nghĩ có vẻ quá thực dụng nhưng lại là một thực tế mà chúng ta thường vẫn luôn tránh né, một cách vô thức, chẳng muốn nhìn nhận.

Nếu chúng ta chấp nhận là một hành động phục vụ, chúng ta sẽ nhận ra những hàm ý thực sự cao đẹp và đáng trọng của hai từ này. Nếu chúng ta thực tâm hiểu ra và tôn trọng hai từ này, ai trong chúng cũng có thể trở thành một người bán hàng vĩ đại nhất thế giới này.

“The Greatest Salesman in the World” là một cuốn sách tuyệt vời đã từng được con người viết ra. Cuốn “Người Vĩ đại Nhất Thế giới” này là một cuốn sách mà những thông điệp ẩn mật đáng trân trọng của nó thường bị bỏ quên bởi chính cái tên của cuốn sách.

Chúng ta cần phải hiểu hai chữ được nói ở đây có nghĩa rộng hơn nhiều chứ không chỉ là công việc bán hàng bình thường như mọi người ngầm hiểu.

Og Mandino là một tác già sách ‘self help’ (tự thân cải tiến) nổi tiếng chứ không phải một tác giả sách marketing. Chính vì lý do này mà chúng ta cần phải hiểu đây không thể là một cuốn sách về một ý thức hay những phương pháp một cách đơn thuần.

Theo ý của tác giả Og Mandino thì đây là một cuốn sách mượn công việc để nói đến một phong cách sống phục vụ sẽ đưa ta đạt đến những thành công to lớn trong cuộc sống và nếu có, thì quan trọng hơn nữa là –cảm nhận niềm hạnh phúc của việc “được sống” một cách độc lập và tự do trong giới hạn của TÌNH YÊU.

Trong bất cứ lĩnh vực nào, bán hàng là kỹ năng quan trọng nhất. Bạn cũng là một người bán hàng mà bạn không hay biết. Một công ty sản xuất hàng hóa, khâu quan trọng nhất cũng là quyết định sự sống còn của công ty là ở khâu bán hàng. Một công ty dịch vụ cũng nổ lực tìm kiếm khách hàng để bán dịch vụ của họ. Một ý tưởng hiện nay cũng có thể bán. Và còn rất nhiều thứ thú vị đôi khi kỳ quặc mà hiện nay đều có thể bán.

Bạn cũng vậy, bạn học tập, tốt nghiệp và đi làm. Thực chất bạn đang bán chất xám, bán sức lao động cho công ty và nhận lại tiền lương. Vậy người thành công phải là người biết “bán hàng”. Bán hàng không đơn giản như mọi người nghĩ, mà để thành công bạn cũng cần phải có những kỹ năng cần thiết. Quyển sách Og Mandino đã tổng hợp tất cả nội dụng về bán hàng vào quyển Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới.

Tác giả cam kết rằng, nếu bạn theo sát những nguyên tắc trong cuốn sách thì thất bại là điều không thể. Thậm chí quyển sách có thể giúp bạn trở thành người bán hàng vĩ đại nhất.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo