Downloadsachmienphi.com

Phát Triển Kỹ Năng Lãnh Đạo

Phát Triển Kỹ Năng Lãnh Đạo - John C. Maxwell
Phát Triển Kỹ Năng Lãnh Đạo – John C. Maxwell

Phát Triển Kỹ Năng

Tác Giả: John C. Maxwell

Thể Loại: Kỹ Năng

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Phát Triển Kỹ Năng Lãnh Đạo – John C. Maxwell

Phát Triển Kỹ Năng chỉ cho bạn thấy có năm cấp độ lãnh đạo, bao gồm:

– Cấp độ 1: Chức vị (Mọi người đi theo bạn vì họ buộc phải theo)

– Cấp độ 2: Sự chấp thuận (Mọi ngưòi đi theo bạn vì họ muốn thế)

– Cấp độ 3: Định hướng kết quả (Mọi ngưòi đi theo bạn vì những gì bạn đã làm cho tổ chức)

– Cấp độ 4: Phát triển con người (Mọi người đi theo bạn vì những gì bạn đã làm cho họ)

– Cấp độ 5: Cá nhân (Mọi người đi theo bạn vì bạn là ai và bạn đại diện cho điều gì)

Khi bạn phát triển mỗi cấp độ trên với mọi người, họ sẽ chấp và thậm chí mong muốn bạn tiếp tục tạo ra những thay đổi cần thiết. Mọi người nhìn nhận bạn như một nhà biết truyền cảm hứng để người khác phát huy tốt nhất năng lực của mình.

Nếu bạn mơ ước trở thành nhà lãnh đạo, John C. Maxwell sẽ giúp bạn phát triển hình ảnh, giá trị, sự ảnh hưởng và những động lực cần có của một nhà thành công.

Hãy làm giàu kiến thức về của bạn với cuốn sách Phát Triển Kỹ Năng Lãnh Đạo của John C. Maxwell. Những nguyên tắc mà ông đưa ra sẽ mang đến những đổi thay tích cực trong cuộc sống và công việc của bạn.

Bạn sẽ tìm thấy ở đây:

là sự ảnh hưởng. Không hơn, không kém…

– Lãnh đạo không phải là một câu lạc bộ dành riêng cho những người sinh ra để chỉ huy. Muốn làm một nhà lãnh đạo, bạn phải có những phẩm chất được lĩnh hội và trau dồi qua thời gian. Kết hợp những phẩm chất đó với khát vọng và quyết tâm, thì không điều gì có thể ngăn bạn trở thành một nhà lãnh đạo.

– Đảm bảo tất cả mọi người đều hoàn việc là tài năng của nhà quản lý. Khích lệ người khác làm việc tốt hơn là tài năng của nhà lãnh đạo.

Dù bạn đang ở nấc thang lãnh đạo nào, cuốn sách bạn đang cầm trên tay củng sẽ khích lệ bạn truyền cảm hứng cho người khác bằng sự tận tâm và tầm nhìn xa trông rộng của nhà lãnh đạo.

John Maxwell là một chuyên gia về lãnh đạo hàng đầu ở Mỹ. Ông đã giảng dạy về các nguyên tắc lãnh đạo của mình tới 500 tập đoàn lớn nhất nước Mỹ, Viện Quân sự Hoa Kỳ ở Miền Tây, và cả các Hiệp hội như: NCAA, NBA và NFL. Ông cũng là tác giả của hơn 40 cuốn sách nổi tiếng thế giới, trong đó AlphaBooks chọn lọc và trân trọng giới thiệu các cuốn như: “21 quy tắc không thể bác bỏ của nghệ thuật lãnh đạo”, “17 quy tắc bất biến của làm việc nhóm”, “Nhà lãnh đạo 3600”, “Tài năng không bao giờ là đủ”…

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo