Downloadsachmienphi.com

Quản Lý Vì Tương Lai Những Năm 1990 Và Sau Đó 2

Quản Lý Vì Tương Lai Những Năm 1990 Và Sau Đó 2 - Peter F. Drucker
Quản Lý Vì Tương Lai Những Năm 1990 Và Sau Đó 2 –

Quản Lý Vì Tương Lai Những Năm 1990 Và Sau Đó 2

Tác Giả:

Thể Loại: Kinh Tế

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Quản Lý Vì Tương Lai Những Năm 1990 Và Sau Đó 2 –

Không ít doanh nhân thế giới cũng như nhiều tập đoàn danh tiếng đã tiến xa trong sự nghiệp hơn sức tưởng tượng của họ đều phải chịu ơn Peter Ferdinand Drucker – một chuyên viên tư vấn kinh doanh đáng được gọi bằng Thầy. (Quản Lý Vì Tương Lai Những Năm 1990 Và Sau Đó 2)

Drucker đã từng nói rằng, người quản lý phải là một nhà nghệ thuật tự do và ông cũng đã truyền đạt những kinh nghiệm quản lý của mình qua những bài học bằng nhiều phương pháp thuật học khác nhau từ sử học, xã hội học, vật lý học, tâm lý học, văn hoá cho đến tôn giáo. Ông cũng tin tưởng mạnh mẽ rằng tất cả các lĩnh vực, bao gồm tất cả trong lĩnh vực cá nhân, và cũng đúng cả lĩnh vực khoa học. Drucker đã viết trong các tác phẩm vĩ đại của ông vào năm 1973, trên cương vị giám đốc kế hoạch, giám đốc phụ trách công việc và thực tiễn như sau: “Thực tế là, trong xã hội hiện đại ngày nay thì không có bất kỳ một nhóm lãnh đạo nào khác ngoài các giám đốc, nếu như những giám đốc chuyên môn của bạn, và đặc biệt là đối với các nhà kinh doanh, họ đều không nhận trách nhiệm trong những việc chung, không một ai khác có thể hoặc sẽ có thể.” (Quản Lý Vì Tương Lai Những Năm 1990 Và Sau Đó 2)

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo