Downloadsachmienphi.com

Tinh Hoa Quản Trị Của Drucker

Tinh Hoa Quản Trị Của Drucker - Peter F. Drucker
Tinh Hoa Của Drucker –

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Tinh Hoa Của Drucker –

Tinh hoa của Drucker – Chắt lọc và đúc kết những gì tinh túy nhất trong 60 năm nghiên cứu về quản trị của Peter F. Drucker.

Tinh hoa của Drucker là tập hợp những tinh hoa của quản trị từ các tác phẩm của nhà huyền thoại quản trị Peter Drucker cung cấp cho các nhà quản lý, quản trị và chuyên gia những công cụ để thực hiện những nhiệm vụ mà nền kinh tế và xã hội tương lai đang đòi hỏi họ.

Tập sách mà bạn đang cầm trên tay là do chính Peter F. Drucker (với sự hỗ trợ của các đồng sự) chắt lọc và đúc kết từ những gì tinh túy nhất trong 60 năm nghiên cứu về của mình. Và đây cũng là cuốn sách cuối cùng trong cuộc đời Drucker, là món quà quý giá Drucker để lại cho hậu thế.

Là tập sách chứa đựng những tư tưởng có tính “triết học” trong quản trị, do vậy, đòi hỏi người đọc phải đầu tư thời gian và tâm sức để nghiền ngẫm và khảo cứu thì tập sách này mới thực sự có giá trị.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo