Downloadsachmienphi.com

Sự Thật Về 100 Thất Bại Thương Hiệu Lớn Nhất Của Mọi Thời Đại

Sự Thật Về 100 Thất Bại Thương Hiệu Lớn Nhất Của Mọi Thời Đại - Matt Haig
Sự Thật Về 100 Thất Bại Lớn Nhất Của Mọi Thời Đại –

Sự Thật Về 100 Thất Bại Lớn Nhất Của Mọi Thời Đại

Tác Giả:

Thể Loại: Kinh Tế

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Sự Thật Về 100 Thất Bại Lớn Nhất Của Mọi Thời Đại –

Cuốn sách này được dịch từ nguyên tác: Brand FAILURES The Truth About The 100 Biggest Branding Mistakes Of All Time by Matt Haig.

Mục đích của cuốn sách này là xem xét những thất bại đa dạng của các để tìm hiểu những con đường dẫn dụ các công ty đến sai lầm.

Đây không phải là cuốn sách đọc cho biết, nó cung cấp cho bạn một sự kiểm nghiệm vô giá những bài học mà bạn chưa có được ( MAGAZINE)

Qua cuốn sách này, bạn sẽ nhận được ra hiểm họa tiềm ẩn của một sản phẩm mà bạn từng cho rằng nó tiềm năng (INTERNET WORKS).

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo