Downloadsachmienphi.com

Tâm Lý Học Đại Cương

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Đại Cương – Hương

Cùng với sự phát triển của khoa học – kĩ thuật, Tâm lí học ngày càng phát triển và thâm nhập vào thực tiễn của mọi lĩnh vực sống và hoạt động của con người. Cũng như trên thế giới, ở Việt Nam, Tâm lí học ngày nay không chỉ được giảng dạy ở các trường Sư phạm, các trường Y, mà nó đã và đang được giảng dạy ở mọi lĩnh vực đào tạo, mọi trình độ đào tạo, mọi hình thức đào tạo (chính quy, tại chức, từ xa…) với dung lượng và thời lượng khác nhau. Dù giảng dạy cho đối tượng nào, với dung lượng và thời lượng bao nhiêu thì Tâm lí học đại cương luôn là “chìa khoá” để người học tiếp cận khoa học Tâm lí. Xuất phát từ yêu cầu của công tác đào tạo ở các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp hiện nay, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm tổ chức biên soạn cuốn Giáo trình Tâm lí học đại cương. Nội dung của giáo trình được biên soạn dựa theo khung chương trình môn học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Cuốn sách gồm 7 chương:

Chương 1: là một khoa học

Chương 2: Cơ sở sinh lý tầhn kinh của tâm lý

Chương 3: Hoạt động, giao tiếp và sự hình thành, phát triển tâm lý, ý thức

Chương 4: Hoạt động nhận thức

Chương 5: Mặt tình cảm và ý chí của nhân cách

Chương 6: Trí nhớ

Chương 7: Nhân cách và sự hình thành nhân cách

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo