Downloadsachmienphi.com

Tâm lý học trí khôn

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

trí khôn –

Một cuốn sách về “Tâm lí học trí khôn” có thể đã bao trùm một nửa lĩnh vực của tâm lí học. Những trang sau đây chỉ hạn chế trong việc phác họa một quan điểm, quan điểm của sự tạo thành “các thao tác” và đặt nó một cách khách quan nhất trong toàn bộ các quan điểm đã được đề xướng. Vấn đề trước tiên là nêu đặc tính của vai trò trí khôn, có tính đến những quá trình thích nghi nói chung (chương 1); đoạn bằng việc xem xét “tâm lí học của tư duy” chỉ rõ rằng hành vi trí khôn bao hàm chủ yếu việc “nhóm họp” các thao tác theo một số cấu trúc xác định (chương 2). Được hình dùng như là hình thức cân bằng mà mọi quá trình nhận thức hướng tới, trí khôn nêu ra vấn đề của các quan hệ của này với sự tri giác (chương 3), với thói quen (chương 4) cùng như những vấn đề về sự phát triển của nó (chương 5) và sự xã hội hóa của nó (chương 6).

Mặc dầu đã có những công trình nổi tiếng phong phú và có giá trị, lí thuyết tâm lí học về những cơ chế của trí tuệ cũng chỉ mới ở những bước khởi đầu, và người ta hầu như mới thoáng thấy mức độ chính xác mà lí thuyết đó chứa đựng. Chính là tôi cố gắng biểu đạt cái ý thức tìm tòi đang thịnh hành này.

Tập sách nhỏ này gồm chất liệu các bài giảng mà tôi đã được may mắn trình bày năm 1942 ở Pháp quốc Học hiệu, vào một thời điểm mà những giáo chức đại học cảm thấy cần thiết phải nêu bật tình đoàn kết của họ trước bạo lực và lòng trung thành của họ với những giá trị vĩnh cửu.

Viết lại những trang này, tôi thật khó quên được sự đón nhận của cử tọa và những giao tiếp mà tôi có được thời gian đó với người thầy P.Janet của tôi và với các bạn H.Piéron, H.Wallon, P.Guillaume, G. Bachelard, P. Masson – Oursel, M. Mauss và nhiều bạn khác của tôi. Tôi cũng không quên I. Meyerson thân mến của tôi đang “chống đỡ” ở nơi khác.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo