Bài Tập Tự Luận Và Trắc Nghiệm Giải Tích 12 – Tích Phân Và Ứng Dụng

Cẩm Nang Giải Nhanh Bài Tập Bằng Công Thức Hóa Học: Hóa Hữu Cơ
Cẩm Nang Giải Nhanh Bài Tập Bằng Công Thức Hóa Học: Hóa Hữu Cơ
11/09/2018
Bộ Đề Tinh Túy Ôn Thi THPT Quốc Gia 2017 Môn Sinh Học
Bộ Đề Tinh Túy Ôn Thi THPT Quốc Gia 2017 Môn Sinh Học
11/09/2018
Show all

Bài Tập Tự Luận Và Trắc Nghiệm Giải Tích 12 – Tích Phân Và Ứng Dụng

Bài Tập Tự Luận Và Trắc Nghiệm Giải Tích 12 - Tích Phân Và Ứng Dụng

Bài Tập Tự Luận Và Trắc Nghiệm Giải Tích 12 - Tích Phân Và Ứng Dụng

Bài Tập Tự Luận Và Trắc Nghiệm Giải Tích 12 - Tích Phân Và Ứng Dụng

Bài Tập Tự Luận Và Trắc Nghiệm Giải Tích 12 – Tích Phân Và Ứng Dụng

Tác Giả: Lê Hồng Đức, Lê Bích Ngọc

Danh mục: Lớp 12

Đặt Sách FAHASA
Đặt Sách SHOPEE
Đặt Sách VINABOOK

Download sách Bài Tập Tự Luận Và Trắc Nghiệm Giải Tích 12 – Tích Phân Và Ứng Dụng – Lê Hồng Đức, Lê Bích Ngọc

Bạn đọc vui lòng nhấp chọn định dạng Ebook (pdf/epub/mobi/azw3) để Download hoặc đọc online. Cảm ơn.

Hình Ảnh Tên Sách/Ebook Download – Đọc Online
Bài Tập Tự Luận Và Trắc Nghiệm Giải Tích 12 - Tích Phân Và Ứng Dụng Bài Tập Tự Luận Và Trắc Nghiệm Giải Tích 12 – Tích Phân Và Ứng Dụng ĐỌC ONLINE

DOWNLOAD PDF

GIỚI THIỆU SÁCH

Bài Tập Tự Luận Và Trắc Nghiệm Giải Tích 12 – Tích Phân Và Ứng Dụng – Lê Hồng Đức, Lê Bích Ngọc

Tài liệu bao gồm .
Chương 1. Nguyên hàm
Chương 2. Một số phương pháp tìm nguyên hàm
Chương 3. Tích phân
Chương 4. Các phương pháp tính tích phân
Chương 5. Tính tích phân các hàm số thường gặp
Chương 6. Đẳng thức, bất đẳng thức tích phân
Chương 7. Phương trình, bất phương trình tích phân
Chương 8. Sử dụng tích phân tính diện tích hình phẳng
Chương 9. Sử dụng tích phân tính thể tích các vật thể


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *