Downloadsachmienphi.com

Bản Đồ Tư Duy Quản Trị

Bản Đồ Tư Duy Quản Trị - Edward de Bono
Bản Đồ Quản Trị –

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Bản Đồ Quản Trị –

Đây là tác phẩm đầu tiên viết riêng về bán cầu não phải. Nghiên cứu não bộ cho thấy thông thường của chúng ta, thể hiện chủ yếu qua ngôn ngữ và lập luận, diễn ra ở não trái. Não phải nhận hình tượng, các khuôn mẫu nguyên vẹn và cảm giác mơ hồ – tất cả những điểu không thể diễn đạt thành lời. Kiểu tư duy phi ngôn ngữ này thường hoạt động dưới hình thức mà ta gọi là “trực giác”.

Mô tả bằng lời về những tình huống phức tạp vốn nằm ở phần não trái. Để có thể sử dụng não phải, chúng ta cần vốn hình tượng phi ngôn ngữ. Đây chính xác là điều quyển sách này sẽ đưa ra. Hình tượng có được qua các bức vẽ trong sách giúp nâng cao não phải vào quá trình não trái thông thường. Điều đó khiến nhà quản trị dễ dàng hơn trong việc nhanh chóng nhận biết các tình huống thay vì phải tập hợp từng phần.

Thêm một nỗ lực tiên phong khác của Edward de Bono, và tác phẩm sẽ trở thành chuẩn mực cho tất cả những ai quan tâm đến công việc hay ra quyết định.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo