Downloadsachmienphi.com

Các thuyết về tâm lý học phát triển

Các thuyết về tâm lý học phát triển - Patricia H. Miler
Các thuyết về phát triển –

Các thuyết về phát triển

Tác Giả:

Thể Loại: Y Học

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Các thuyết về phát triển –

Mục đích của quyển sách này là nói về lịch sử xây dựng lý thuyết về phát triển. Chúng ta sẽ gặp ở đây các thuyết của những cây đại thụ như Jean Piaget, Sigmund Freud, Erik Erikson những thuyết học tập mau chóng đổi thay, và nhiều tiếp cận tương đối mới của tâm lý học phát triển xử lý thông tin, tập tính học, và tri giác học tập của Eleonor Gibson.

Trong phần giới thiệu này, những câu hỏi dưới đây được đặt ra cho các thuyết:

Một thuyết phát triển là gì?

Một thuyết phát triển có giá trị gì?

Sự việc và lý thuyết có liên quan thế nào?

Những vấn đề chính của phát triển là gì?

Thuyết phát triển là gì?

Điều quyết định trong một thuyết phát triển là nó đặt trọng tâm vào “sự biến đổi quá thời gian”.

Mối quan tâm đó tới biến đổi đặt ra cho các thuyết phát triển 3 nhiệm vụ:

“Mô tả” các biến đổi “bên trong” một hoặc nhiều nhiều lĩnh vực hành vi.

“Mô tả” các biến đổi trong những quan hệ “giữa” nhiều lĩnh vực hành vi.

“Giải thích” tiến trình của sự phát triển đã được mô tả.

Song không phải thuyết nào cũng thực hiện thỏa đáng cả ba nhiệm vụ đó.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo