Downloadsachmienphi.com

Câu Hỏi Và Gợi Ý Trả Lời Môn Lịch Sử Theo Chủ Đề

Câu Hỏi Và Gợi Ý Trả Lời Môn Lịch Sử Theo Chủ Đề - Nguyễn Tiến Hỷ
Câu Hỏi Và Gợi Ý Trả Lời Môn Lịch Sử Theo Chủ Đề –

Câu Hỏi Và Gợi Ý Trả Lời Môn Lịch Sử Theo Chủ Đề

Tác Giả:

Thể Loại: THPT, Lớp 12, Lịch Sử

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Câu Hỏi Và Gợi Ý Trả Lời Môn Lịch Sử Theo Chủ Đề –

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN I: LỊCH SỬ

Chủ đề 1: Tình hình kinh tế và xã hội nước ta sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến đầu những năm 1930 (1919 – 1930).

Chủ đề 2: Phong trào yêu nước và dân chủ ở từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất đến đầu những năm 1930 (1919 – 1930).

Chủ đề 3: Cuộc vận động Cách mạng tháng Tám.

Chủ đề 4: Củng cố chính quyền xây dựng nền móng cho chế độ mới (2/9/1945 – 19/12/1946).

Chủ đề 5: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và bọn can thiệp Mỹ (1946 – 1954).

Chủ đề 6: trong thời kỳ làm chủ chiến lược: Cách mạng XHCN ở miền Bắc và cách mạng giải phóng miền Nam.

Chủ đề 7: Một số chiến lược tiêu biểu trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Chủ đề 8: Đấu tranh ngoại giao trong cách mạng Việt Nam (1945 – 1975).

Chủ đề 9: Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của kháng chiến chống Pháp (1946 – 1954) và cuộc kháng chiến chống cứu nước (1954 – 1975).

Chủ đề 10: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chủ đề 11: Mặt trận dân tộc thống nhất trong cách mạng Việt Nam (1930 đến nay).

Chủ đề 12: Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam.

Chủ đề 13: Sự lãnh đạo của Đảng là quyết định mọi nhân tố Cách mạng Việt Nam.

PHẦN II: LỊCH SỬ THẾ GIỚI

Chủ đề 14: Các nước Đông Nam Á (1945 đến nay).

Chủ đề 15: Liên Xô (1945 đến nay).

Chủ đề 16: Các nước Đông Âu (1945 đến nay).

Chủ đề 17: Trung Quốc (1945 đến nay).

Chủ đề 18: Ấn Độ, Triều Tiên, khu vực Trung Cận Đông (1945 đến nay).

Chủ đề 19: Các nước Châu Phi (1945 đến nay).

Chủ đề 20: Các nước Latinh (1945 đến nay).

Chủ đề 21: Mỹ, Tây Âu và Nhật Bản (1945 đến nay).

Chủ đề 22: Quan hệ thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Chủ đề 23: Sự phát triển của khoa học – kỹ thuật trên thế giới.

PHẦN III: GIỚI THIỆU CÁC ĐỀ THI NĂM 2002 VÀ CÁC ĐỀ THI, ĐÁP ÁN NẮM 2001 CỦA MỘT SỐ TRƯỜNG ĐH VÀ CĐ.

I. Đề thi năm 2000 của 10 trường ĐH và CĐ.

II. Đề thi và đáp án – thang điểm năm 2001 của trường ĐH, CĐ.

III. Đề thi môn lịch sử năm 2002 chung cho toàn quốc và đáp án – thang điểm.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo