Downloadsachmienphi.com

Dạy Con Làm Giàu Tập 7 – Ai Đã Lấy Tiền Của Tôi

Dạy Con Làm Giàu Tập 7 - Ai Đã Lấy Tiền Của Tôi - Robert T. Kiyosaki
Dạy Con Làm Giàu Tập 7 – Ai Đã Lấy Tiền Của Tôi –

Dạy Con Làm Giàu Tập 7 – Ai Đã Lấy Tiền Của Tôi

Tác Giả:

Thể Loại: Kỹ Năng

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Dạy Con Làm Giàu Tập 7 – Ai Đã Lấy Tiền Của Tôi –

– Làm thế nào để biến 10.000 đôla thành 10 triệu đôla trong 10 năm?

– Dù không chỉ cho bạn chính xác phải làm gì, bởi vì Mọi thứ tùy thuộc vào bạn, nhưng quyển sách Dạy Con Làm Giàu – Tập VII: Ai Đã Lấy Tiền Của Tôi? sẽ: Cung cấp cho bạn kiến thức và những kinh nghiệm để kiểm soát tiền bạc, tương lai tài chính của mình và còn làm ra nhiều tiền hơn nữa.

– Giúp bạn hiểu: Tại sao một số nhà đầu tư thu được nhiều lợi nhuận nhanh hơn những nhà đầu tư trung bình với ít nguy cơ, tiền bạc và thời gian.

– Đưa ra nhiều chiến lược đầu tư để bạn có thể xem xét và chọn lựa

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo