Downloadsachmienphi.com

Giải Bài Tập Hình Học Nâng Cao 10

Giải Bài Tập Hình Học Nâng Cao 10 - Nguyễn Văn Lộc
Giải Bài Tập Hình Học Nâng Cao 10 –

Giải Bài Tập Hình Học Nâng Cao 10

Tác Giả:

Thể Loại: THPT, Lớp 10, Toán

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Giải Bài Tập Hình Học Nâng Cao 10 –

Cuốn sách Giải Bài Tập Hình Học Lớp 10 (Nâng Cao) gồm các chương tương ứng với các chương của chương trình Hình học 10 năm 2006.

Mỗi mục của chương gồm 4 phần:

I. Tóm tắt lí thuyết: trình bày những vấn đề lí thuyết trọng tâm của chương trình mà các em cần phải hiểu và nắm vững.

II. Bài tập cơ bản: Trình bày lời giải của tất cả các bài tập sách giáo khoa, mỗi bài tập đều nêu đầy đủ các bước lập luận với căn cứ là các định nghĩa, định lí, tính chất đã học.

III. Bài tập tương tự và nâng cao: giới thiệu các bài tập cùng dạng với bài tập sách giáo khoa và các bài tập nâng cao có đánh dấu * dành cho học ính khá, giỏi.

IV. Đáp số và hướng dẫn giải: trình bày đáp số và hướng dẫn giải các bài tập ở phần III.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo