Downloadsachmienphi.com

Hồi Ký Nguyễn Hiến Lê

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Hồi Ký Nguyễn Hiến Lê –

(1912 – 1984) là một trong vài học giả được giới trí thức quí trọng về tài học, nhân cách đối với xã hội cũng như trong học thuật. Trong đời cầm bút của mình (trước khi mất), ông đã xuất bản được một trăm tựa sách (viết hơn 120 tựa) về nhiều lĩnh vực: Văn học, triết học , ngôn ngữ học, Sử học, Tiểu luận phê bình, Học làm người,… Do thành quả lao động nghiêm cẩn của mình ông được đa số công chúng dộc giả trân trọng . Những năm 60, 70 chính phủ Sái Gòn đã trân tặng ông giải thưởng văn chương toàn quốc và Giải tuyên dương sự nghiệp văn học nhưng ông đã công khai từ chối.

Tác phẩm là những đóng góp lớn cho học thuật Việt Nam.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo