Để Học Tốt Hình Học 10
Để Học Tốt Hình Học 10
11/09/2018
Sổ Tay Vật Lý 10
Sổ Tay Vật Lý 10
11/09/2018
Show all

Hướng Dẫn Giải Bài Tập Đại Số 10

Hướng Dẫn Giải Bài Tập Đại Số 10

Hướng Dẫn Giải Bài Tập Đại Số 10

Hướng Dẫn Giải Bài Tập Đại Số 10

Hướng Dẫn Giải Bài Tập Đại Số 10

Tác Giả: Nguyễn Văn Lộc

Danh mục: Lớp 10

Đặt Sách FAHASA
Đặt Sách SHOPEE
Đặt Sách VINABOOK

Download sách Hướng Dẫn Giải Bài Tập Đại Số 10 – Nguyễn Văn Lộc

Bạn đọc vui lòng nhấp chọn định dạng Ebook (pdf/epub/mobi/azw3) để Download hoặc đọc online. Cảm ơn.

Hình Ảnh Tên Sách/Ebook Download – Đọc Online
Hướng Dẫn Giải Bài Tập Đại Số 10 Hướng Dẫn Giải Bài Tập Đại Số 10 ĐỌC ONLINE

DOWNLOAD PDF

GIỚI THIỆU SÁCH

Hướng Dẫn Giải Bài Tập Đại Số 10 – Nguyễn Văn Lộc

Cuốn sách Hướng Dẫn Giải Bài Tập Đại Số Lớp 10 gồm các chương tương ứng với các chương của chương trình Đại số 10 năm 2006.
Mỗi mục của chương gồm 4 phần:
I. Tóm tắt lí thuyết: trình bày những vấn đề lí thuyết trọng tâm của chương trình mà các em cần phải hiểu và nắm vững.
II. Bài tập cơ bản: Trình bày lời giải của tất cả các bài tập sách giáo khoa, mỗi bài tập đều nêu đầy đủ các bước lập luận với căn cứ là các định nghĩa, định lí, tính chất đã học.
III. Bài tập tương tự và nâng cao: giới thiệu các bài taajpj cùng dạng với bài tập sách giáo khoa và ác bài tập nâng cao có đánh dấu * dành cho học ính khá, giỏi.
IV. Đáp số và hướng dẫn giải: trình bày đáp số và hướng dẫn giải các bài tập ở phần III.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *