Hướng Dẫn Trả Lời Câu Hỏi Và Bài Tập Lịch Sử Lớp 10

Những bài văn mẫu dành cho học sinh lớp 6
Những bài văn mẫu dành cho học sinh lớp 6
11/09/2018
Bài Tập Đại Số Lớp 10
Bài Tập Đại Số Lớp 10
11/09/2018
Show all

Hướng Dẫn Trả Lời Câu Hỏi Và Bài Tập Lịch Sử Lớp 10

Hướng Dẫn Trả Lời Câu Hỏi Và Bài Tập Lịch Sử Lớp 10

Hướng Dẫn Trả Lời Câu Hỏi Và Bài Tập Lịch Sử Lớp 10

Hướng Dẫn Trả Lời Câu Hỏi Và Bài Tập Lịch Sử Lớp 10

Hướng Dẫn Trả Lời Câu Hỏi Và Bài Tập Lịch Sử Lớp 10

Tác Giả: Nhiều Tác Giả

Danh mục: Lớp 10

Đặt Sách FAHASA
Đặt Sách SHOPEE
Đặt Sách VINABOOK

Download sách Hướng Dẫn Trả Lời Câu Hỏi Và Bài Tập Lịch Sử Lớp 10 – Nhiều Tác Giả

Bạn đọc vui lòng nhấp chọn định dạng Ebook (pdf/epub/mobi/azw3) để Download hoặc đọc online. Cảm ơn.

Hình Ảnh Tên Sách/Ebook Download – Đọc Online
Hướng Dẫn Trả Lời Câu Hỏi Và Bài Tập Lịch Sử Lớp 10 Hướng Dẫn Trả Lời Câu Hỏi Và Bài Tập Lịch Sử Lớp 10 ĐỌC ONLINE

DOWNLOAD PDF

GIỚI THIỆU SÁCH

Hướng Dẫn Trả Lời Câu Hỏi Và Bài Tập Lịch Sử Lớp 10 – Nhiều Tác Giả

Câu hỏi bài tập môn Lịch Sử không phải để nhớ học thuộc lòng mà để phát triển tư duy trí thông minh trong nhận thức và thực hành Điều này chứng tỏ quan niệm sai lầm trong học lịch sử không có bài tập không có thực hành.
Nhưng quan niệm như vậy để thực hiện trong trao đổi biên soạn sách lịch sử mà việc Cấu tạo bài tập câu hỏi là sự cải tiến trong về nhận thức về thực hành sư phạm bộ môn Do đó việc hướng dẫn tổ chức cho học sinh trả lời các câu hỏi bài tập trong sách giáo khoa là một bộ phận quan trọng trong việc học tập của học sinh dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
Mục Lục :
Phần 1 lịch sử thế giới cổ và Trung Đại .
Phần 2 Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ 19.
Phần 3 lịch sử thế giới cận đại.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *