Let’s learn English Book 2 – Workbook: sách bài tập tiếng anh dùng cho học sinh tiểu học

Let's learn English Book 2 - Workbook: sách bài tập tiếng anh dùng cho học sinh tiểu học - Nguyễn Quốc Tuấn
Let’s learn English Book 2 – Workbook: sách bài tập tiếng anh dùng cho học sinh tiểu học – Nguyễn Quốc Tuấn

Let’s learn English Book 2 – Workbook: sách bài tập tiếng anh dùng cho học sinh tiểu học

Tác Giả: Nguyễn Quốc Tuấn

Thể Loại: THPT, Lớp 2, Tiếng Anh

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.
Giới Thiệu Sách:

Let’s learn English Book 2 – Workbook: sách bài tập tiếng anh dùng cho học sinh tiểu học – Nguyễn Quốc Tuấn

Tranh ảnh có màu sắc. Ngữ pháp và từ vựng Tiếng Anh dễ hiểu. Cấu trúc xây dựng bài học thông minh: Nhìn-Nghe-Lặp lại, Nhìn-Nói, Trò chuyện, Nghe-Đánh số, Nói, Viết, Chơi, Kiểm tra, Trả lời, Tóm tắt. Hiệu ứng âm thanh sông động và thu hút. Những bài hát thú vị.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Download Sách Hay