Downloadsachmienphi.com

Marketing Đương Đại

Marketing Đương Đại - Ngô Bình, Nguyễn Khánh Trung
Đương Đại – Ngô Bình,

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Đương Đại – Ngô Bình,

Mục đích của quyển sách này nhằm cung cấp cho người đọc những kiến thức căn bản về lý thuyết marketing, tiến trình lập kế hoạch marketing, thông qua các giải thích chi tiết với tất cả các khái niệm, quan điểm và phương pháp tiếp cận lý thuyết hiện đại.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo