Kỹ Năng Thuyết Phục

Kỹ Năng Thuyết Phục

Kinh Tế

Creating Success: Nghệ Thuật Thương Thuyết

Creating Success: Nghệ Thuật Thương Thuyết Tác Giả: David Oliver Danh mục: Kinh Tế ...
Kỹ Năng

Bí Quyết Để Thành Công Trong Hùng Biện Đàm Phán Và Thuyết Trình

Bí Quyết Để Thành Công Trong Hùng Biện Đàm Phán Và Thuyết Trình Tác Giả: ...
Kỹ Năng

Những sự thật – Nghệ thuật đàm phán

Những sự thật - Nghệ thuật đàm phán Tác Giả: Leigh Thompson Danh mục: Kỹ Năng ...
Kỹ Năng

Yes! 36+14 Chước thuyết phục bất kỳ ai

Yes! 36+14 Chước thuyết phục bất kỳ ai Tác Giả: Steve J. Martin, Robert B. ...
Kỹ Năng

Thuyết Phục Bằng Tâm Lý

Thuyết Phục Bằng Tâm Lý Tác Giả: Robert B. Cialdini Danh mục: Kỹ Năng Đặt ...
Kỹ Năng

Phong Thái Của Bậc Thầy Thuyết Phục

Phong Thái Của Bậc Thầy Thuyết Phục Tác Giả: Dave Lakhani Danh mục: Kỹ Năng ...
Kỹ Năng

Làm thế nào để chinh phục đối phương

Làm thế nào để chinh phục đối phương Tác Giả: Tako Kagayaki Danh mục: Kỹ Năng ...
Kỹ Năng

Làm chủ nghệ thuật thuyết phục

Làm chủ nghệ thuật thuyết phục Tác Giả: Robert B.Cialdini Danh mục: Kỹ Năng ...
Kỹ Năng

Cãi Gì Cũng Thắng

Cãi Gì Cũng Thắng Tác Giả: Madsen Pirie Danh mục: Kỹ Năng Đặt Sách FAHASA ...
Kỹ Năng

Những đòn tâm lý trong thuyết phục

Những đòn tâm lý trong thuyết phục Tác Giả: Robert B. Cialdini Danh mục: Kỹ ...
Kỹ Năng

Sức mạnh thuyết phục

Sức mạnh thuyết phục Tác Giả: Kurt W. Mortensen Danh mục: Kỹ Năng Đặt Sách ...
Kỹ Năng

IQ trong nghệ thuật thuyết phục

IQ trong nghệ thuật thuyết phục Tác Giả: Kurt W. Mortensen Danh mục: Kỹ Năng ...
Kỹ Năng

Bạn có thể đàm phán bất cứ điều gì

Bạn có thể đàm phán bất cứ điều gì Tác Giả: Herb Cohen Danh mục: Kỹ Năng Đặt ...
Download Sách Hay