1000 Câu Trắc Nghiệm Tiếng Anh Chuyên Đề Chọn Câu Đồng Nghĩa

Cẩm Nang Giải Nhanh Bài Tập Bằng Công Thức Hóa Học: Hóa Hữu Cơ
Cẩm Nang Giải Nhanh Bài Tập Bằng Công Thức Hóa Học: Hóa Hữu Cơ
11/09/2018
Bài tập và câu hỏi trắc nghiệm đại số tổ hợp
Bài tập và câu hỏi trắc nghiệm đại số tổ hợp
11/09/2018
Show all

1000 Câu Trắc Nghiệm Tiếng Anh Chuyên Đề Chọn Câu Đồng Nghĩa

1000 Câu Trắc Nghiệm Tiếng Anh Chuyên Đề Chọn Câu Đồng Nghĩa

1000 Câu Trắc Nghiệm Tiếng Anh Chuyên Đề Chọn Câu Đồng Nghĩa

1000 Câu Trắc Nghiệm Tiếng Anh Chuyên Đề Chọn Câu Đồng Nghĩa

1000 Câu Trắc Nghiệm Tiếng Anh Chuyên Đề Chọn Câu Đồng Nghĩa

Tác Giả: Vĩnh Bá

Danh mục: Lớp 12

Đặt Sách FAHASA
Đặt Sách SHOPEE
Đặt Sách VINABOOK

Download sách 1000 Câu Trắc Nghiệm Tiếng Anh Chuyên Đề Chọn Câu Đồng Nghĩa – Vĩnh Bá

Bạn đọc vui lòng nhấp chọn định dạng Ebook (pdf/epub/mobi/azw3) để Download hoặc đọc online. Cảm ơn.

Hình Ảnh Tên Sách/Ebook Download – Đọc Online
1000 Câu Trắc Nghiệm Tiếng Anh Chuyên Đề Chọn Câu Đồng Nghĩa 1000 Câu Trắc Nghiệm Tiếng Anh Chuyên Đề Chọn Câu Đồng Nghĩa ĐỌC ONLINE

DOWNLOAD PDF

GIỚI THIỆU SÁCH

1000 Câu Trắc Nghiệm Tiếng Anh Chuyên Đề Chọn Câu Đồng Nghĩa – Vĩnh Bá

Để có thể chọn đúng cho loại câu hỏi này, cuốn 1000 Câu Trắc Nghiệm Tiếng Anh Chuyên Đề Chọn Câu Đồng Nghĩa cung cấp cho học sinh phương pháp loại trừ trên các đặc điểm sau:
Chọn lựa sai thường chỉ chứa một phần nghĩa của câu cho sẵn .
Chọn lựa sai có thể lệch ngữ cảnh, câu cho sẵn kể chuyện quá khứ, nhưng chọn lựa sai lại chọn nói chuyện hiện tại hoặc trong tương lai, trường hơp này có thể chọn và loại trừ ngay.
Chọn lựa sai có thể đúng về ý nhưng lại sai về ngữ pháp (sai động từ, sai trật tự từ,..)
Ngoài ra câu cho sẵn có thể là thành ngữ, và chỉ trong bốn chọn lựa là giải thích đúng nghĩa nhất, đây là trường hợp dễ nhầm lẫn nhất, gây lúng túng cho học sinh nếu không nắm rõ nghĩa của thành nghĩa


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *