Downloadsachmienphi.com

50 Việc Cần Làm Trước Khi Kết Hôn

50 Việc Cần Làm Trước Khi Kết Hôn - Akihiro Nakatan
50 Việc Cần Làm Trước Khi Kết Hôn –

50 Việc Cần Làm Trước Khi

Tác Giả:

Thể Loại: Kỹ Năng

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

50 Việc Cần Làm Trước Khi Kết Hôn –

Bạn không phải vội vàng kết hôn, là vì trước khi kết hôn, bạn còn rất nhiều việc phải làm, nếu không thì sau khi kết hôn, người ta mới ân hận: sớm biết thế này, thì những việc cần làm trước khi kết hôn, mình đã thực hiện chu đáo cả rồi.

Tiếc rằng trước khi kết hôn, người ta thường không hiểu cái giá trị của thời gian còn sống độc thân, đem vung phí sạch trơn khoảng thời gian quí báu đó.

Thời gian trước khi không phải là thời gian chờ ngày cưới. Cho nên hãy thực hiện một số việc chỉ có thể làm trước lúc kết hôn.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo