Cẩm Nang Giải Nhanh Bài Tập Bằng Công Thức Hóa Học: Hóa Hữu Cơ
Cẩm Nang Giải Nhanh Bài Tập Bằng Công Thức Hóa Học: Hóa Hữu Cơ
11/09/2018
Bộ Đề Tinh Túy Ôn Thi THPT Quốc Gia 2017 Môn Sinh Học
Bộ Đề Tinh Túy Ôn Thi THPT Quốc Gia 2017 Môn Sinh Học
11/09/2018
Show all

Bài Tập Thực Hành Tiếng Anh 12

Bài Tập Thực Hành Tiếng Anh 12

Bài Tập Thực Hành Tiếng Anh 12

Bài Tập Thực Hành Tiếng Anh 12

Bài Tập Thực Hành Tiếng Anh 12

Tác Giả: Nguyễn Hữu Chấn

Danh mục: Lớp 12

Đặt Sách FAHASA
Đặt Sách SHOPEE
Đặt Sách VINABOOK

Download sách Bài Tập Thực Hành Tiếng Anh 12 – Nguyễn Hữu Chấn

Bạn đọc vui lòng nhấp chọn định dạng Ebook (pdf/epub/mobi/azw3) để Download hoặc đọc online. Cảm ơn.

Hình Ảnh Tên Sách/Ebook Download – Đọc Online
Bài Tập Thực Hành Tiếng Anh 12 Bài Tập Thực Hành Tiếng Anh 12 ĐỌC ONLINE

DOWNLOAD PDF

GIỚI THIỆU SÁCH

Bài Tập Thực Hành Tiếng Anh 12 – Nguyễn Hữu Chấn

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
PART I: UNIT – BASED EXERCISES
UNIT 1. HOME LIFE
UNIT 2. CULTURAL DIVERSITY
UNIT 3. WAYS OF SOCIALISING
UNIT 4. SCHOOL EDUCATION SYSTEM
TEST YOURSELF 1
UNIT 5. HIGHER EDUCATION
UNIT 6. FUTURE JOBS
UNIT 7. ECONOMIC REFORMS
UNIT 8. LIFE IN THE FUTURE
TEST YOURSELF 2
UNIT 9. DESERTS
UNIT 10. ENDANGERED SPECIES
UNIT 11. BOOKS
UNIT 12. WATER SPORTS
TEST YOURSELF 3
UNIT 13. THE 22nd SEA GAMES
UNIT 14. INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
UNIT 15. WOMEN IN SOCIETY
UNIT 16. THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS
TEST YOURSELF 4
PART II: CONSOLIDATION
A. SPECIMEN TESTS FOR GRADUATION EXAMINATIONS
· PRACTICE TEST 1
· PRACTICE TEST 2
· PRACTICE TEST 3
B. SPECIMEN TESTS FOR MATRICULATIONS
· PRACTICE TEST 1
· PRACTICE TEST 2
· PRACTICE TEST 3
· PRACTICE TEST 4
· PRACTICE TEST 5
PART III: ANSWER KEY
REFERENCES


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *