Downloadsachmienphi.com

Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Tiếng Anh 12

Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Tiếng Anh 12 - Nguyễn Phú Thọ
Bồi Dưỡng Tiếng Anh 12 –

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Bồi Dưỡng Tiếng Anh 12 –

Tác giả biên soạn quyển sách “Bồi Dưỡng Tiếng Anh 12” nhằm mục đích giúp cho các em học sinh lớp 12 học tốt môn 2 sử dụng học nâng cao tiếng Anh, bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh 12

Cuốn sách Bồi Dưỡng Tiếng Anh 12 bao gồm các phần :

Phần I. Lý thuyết

1. Idioms (Thành ngữ)

2. Phrasal verbs (Ngữ động từ)

3. Inversions (Đảo ngữ)

4. Preposions (Giới từ)

Phần II. Practice test

Phần III. Đáp án

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo