Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Tiếng Anh 12

Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Tiếng Anh 12 - Nguyễn Phú Thọ
Bồi Dưỡng Tiếng Anh 12 –

Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Tiếng Anh 12

Tác Giả: Nguyễn Phú Thọ

Thể Loại: THPT, Lớp 12, Tiếng Anh

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Tiếng Anh 12 – Nguyễn Phú Thọ

Tác giả Nguyễn Phú Thọ biên soạn quyển sách “Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Tiếng Anh 12” nhằm mục đích giúp cho các em học sinh lớp 12 học tốt môn sử dụng học nâng cao tiếng Anh, bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh 12

Cuốn sách Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Tiếng Anh 12 bao gồm các phần :

Phần I. Lý thuyết

1. Idioms (Thành ngữ)

2. Phrasal verbs (Ngữ động từ)

3. Inversions (Đảo ngữ)

4. Preposions (Giới từ)

Phần II. Practice test

Phần III. Đáp án

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo