Downloadsachmienphi.com

Cô Gái Mất Tích

Cô Gái Mất Tích - Gillian Flynn
Cô Gái Mất Tích –

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Loading...

Giới Thiệu Sách:

Cô Gái Mất Tích –

Gone Girl – Cô Gái Mất Tích

Người ta nói với tôi rằng là vô điều kiện. Đó là nguyên tắc, mọi người đều nói như vậy. Nhưng nếu tình yêu không có những ranh giới, không có hạn định, không có điều kiện, vậy thì việc gì người ta phải cố gắng để làm điều đúng đắn? Nếu tôi biết mình sẽ được yêu thương bất kể có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì thử thách sẽ nằm ở đâu.

nên đòi hỏi cả hai phía lúc nào cũng phải thể hiện hết mình. Tình yêu vô điều kiện là một tình yêu vô kỷ luật, và như tất cả chúng ta thấy, tình yêu vô kỷ luật thì thảm khốc đến như thế nào.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo