Downloadsachmienphi.com

Cuộc Sống, Tình Yêu, Tiếng Cười

Cuộc Sống, Tình Yêu, Tiếng Cười - Osho
Cuộc Sống, Tình Yêu, Tiếng Cười –

Cuộc Sống, Tình Yêu, Tiếng Cười

Tác Giả:

Thể Loại: Kỹ Năng

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Cuộc Sống, Tình Yêu, Tiếng Cười –

Nghiêm chỉnh là một loại bệnh tật: nó là của linh hồn… Chỉ qua và tiếng cười và vui vẻ vô cùng trong cuộc sống mà bạn bắt đầu cảm thấy sự hiện diện của cái gì đó ở cõi bên kia. Khi cuộc sống trở thành cuộc phiêu lưu, điệu vũ của cực lạc, chỉ thế thì bạn mới đi ra ngoài những giới hạn của thân thể và tâm trí và soải cánh bay cao vào vô tận.

Nếu bạn có thể yêu, và nếu bạn có thể cười, một cách toàn bộ, toàn tâm, cuộc sống của bạn sẽ trở thành phúc lạc thế và phúc lành thế, không chỉ cho bản thân bạn mà còn cho mọi người khác. Bạn sẽ là phúc lành cho thế giới.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo